Ingediende aanvragen overige vergunningen 24 november 2020

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-100836, Kerklaan 16, exploitatievergunning (ontvangen 13-11-2020).

Uithoorn

 • 2020-098427,Prinsenhofje 101-221, ingebruikname gemeentegrond van 23 t/m 29 november 2020 (ontvangen 06-11-2020);
 • 2020-100083, Amstelplein 67, exploitatievergunning (ontvangen 12-11-2020);
 • 2020-100180, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (ontvangen 13-11-2020);
 • 2020-099594, Amstelplein, aanvraag incidentele standplaats van 01-02-2021 t/m 01-06-2021 (ontvangen 11-11-2020);
 • 2020-100809, Stationsstraat 22-24, exploitatievergunning (ontvangen 16-11-2020); 
 • 2020-101247, Pr. Christinalaan 125, exploitatievergunning (ontvangen 17-11-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-098427,Prinsenhofje 101-221, ingebruikname gemeentegrond van 23 t/m 29 november 2020 (verzonden 12-11-2020);
 • 2020-080771, Amstelplein, (tijdelijke) standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 1 t/m 31 december 2020 (verzonden 16-11-2020);
 • 2020-086049, Stationsstraat 41-45, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 18-11-2020);
 • 2020-094326, Albert Verweylaan, inrichten bouwplaats van 9 november 2020 t/m 17 februari 2021 (verzonden 20-11-2020).