Ingediende aanvragen overige vergunningen 22 december 2020

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

•    2020-105989 Het Fort 46, het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten. (ontvangen 07-12-2020).

Uithoorn

  • 2020-109492 C. Verolmelaan 160, het organiseren van een snuffelmarkt, van 24 maart t/m 27 maart 2021. (ontvangen 15-12-2020);
  • 2020-109364 Canadese Gans 37 t/m 69, het plaatsen van container en glasbokken. (ontvangen 14-12-2020;
  • 2020-109512 Bilderdijklaan 27 en 25, 2 afvalcontainers voor dakwerkzaamheden. (ontvangen 15-12-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

  • 2020-085767, Willem-Alexanderpoort 62-64, horeca-exploitatievergunning geldig tot 17 december 2023 (verzonden 17-12-2020).

De Kwakel

•    2020-104493, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31-12-2021 (verzonden 7-12-2020).