Ingediende aanvragen overige vergunningen 21 juli 2020

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

  • 2020-0642020, Noorddammerweg 30, aanvraag evenementenvergunning Drive in Cinema (ontvangen 13-07-2020);
  • 2020-062614, Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenementenvergunning Kwakelse Kermis van 4 t/m 8 september 2020 (ontvangen 3-07-2020).

Uithoorn

  • 2020-063033, Koningin Julianalaan 27, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 09-07-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn

  • 2020-027945, Prins Clausstraat, vergunning ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een generatorwagen op 27-08-2020 (verzonden 14-07-2020).