Ingediende aanvragen overige vergunningen 1 september 2020

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

  • 2020-073237 Vuurlijn 78, aanvraag horeca-exploitatievergunning (ontvangen 13-08-2020);
  • 2020-073246 Vuurlijn 78, aanvraag drank- en horeca vergunning (ontvangen 13-08-2020).

Uithoorn

  • 2020-076490, Dorpscentrum, Braderie 12-06-2021 (ontvangen 25-08-2020);
  • 2020-076492, Dorpscentrum, Braderie 09-10-2021 (ontvangen 25-08-2020);
  • 2020-076498, Dorpscentrum, Braderie 17-07-2021 (ontvangen 25-08-2020);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

  • 2020-071534, Vuurlijn 30, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet van 22 t/m 30 augustus 2020 (verzonden 19-08-2020);

Uithoorn

  • 2020-066098, Arthur van Schendellaan 40, verkoopvergunning consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2020 (verstuurd 25-08-2020);
  • 2020-050998, Legmeerplein 32, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 25-08-2023 (verstuurd 25-08-2020);
  • 2020-055996, Zijdelwaardplein 77B, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 26-08-2023 (verstuurd 26-08-2020).