Ingediende aanvragen overige vergunningen 18 augustus 2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2020-072463 Parkeerterrein PPG Amsterdamseweg 14, Demolitionday 2020. (ontvangen 11-08-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

  • 2020-061202, kruising Kon. Máximalaan-Poelweg, ontheffing geluidhinder voor 1 weekend en 5 nachten van 31 augustus tot 15 september 2020 (verzonden 04-08-2020).

Uithoorn

  • 2020-021726, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, kofferbakmarkt op 16 augustus, 30 augustus en 13 september 2020 (verzonden 07-08-2020);
  • 2020-021744, plaatsen reclameborden om bekendheid te geven aan de kofferbakmarkten van 10 tot 16 augustus, 24 tot 30 augustus en 7 tot 13 september 2020 (verzonden 07-08-2020);
  • 2020-056161, Pr. Christinalaan t.h.v. nr. 80, plaatsen container van 1 september 2020 t/m 1 maart 2021 (verzonden 13-08-2020).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

  • 2020-016468, Randhoornweg 90, Uithoorns Mooiste – de fietstocht op 30 augustus 2020 (verzonden 03-08-2020)
  • Koningin Julianalaan 45 te Uithoorn, melding Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van grondwater t.b.v. grondwerkzaamheden voor nieuwbouw appartementencomplex De Rede (2020-073527 d.d. 23-07-2020);
  • Marktplein 63 Uithoorn, melding aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen voor 30 nieuw te bouwen appartementen en een bibliotheekruimte (2020-073530 d.d. 29-07-2020).