Ingediende aanvragen overige vergunningen 15 september 2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2020-079760, Koningin Julianalaan 16. Kennisgeving incidentele festiviteit 19 september 2020 (ontvangen 04-09-2020);
  • 2020-080305, Hoek Prinses Christinalaan. Admiraal van Gentlaan, het plaatsen van een bouwbord (ontvangen 07-09-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

  • 2020-078332 Centrum De Kwakel, standplaatsvergunning oliebollenkraam van 03 t/m 06 september 2020 (verzonden 01-09-2020).

Uithoorn

  • 2020-057573, Zijdelwaardplein 100, exploitatievergunning horecabedrijf tot 8 september 2023 (verzonden 08-09-2020).