Ingediende aanvragen overige vergunningen 14 oktober 2020

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2020-085767, Willem Alexanderpoort 62-64, exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 23-09-2020);
  • 2020-085272, Dorpsstraat 41, aanvraag verkoop consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2020 (ontvangen 22-09-2020);
  • 2020-086049, Stationsstraat 41-45, exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 24-09-2020);
  • 2020-086339, Kuifmees 21, het plaatsen van een afvalcontainer (ontvangen 28-09-2020);
  • 2020-089599, het plaatsen van driehoeksreclameborden (ontvangen 06-10-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

  • 2020-072928, Amsteldijk-Noord 173, het aanleggen van een telecommunicatieleiding ter hoogte van de Hollandsedijk (verzonden 5-10-2020);
  • 2020-084682, Dreeslaan/Pr. Christinalaan, tijdelijke aansluitvergunning riolering t.b.v. van een bouwplaats inrichting (verzonden 08-10-2020);
  • 2020-085272, Dorpsstraat 41, vergunning verkoop consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2020 (verzonden 08-10-2020);
  • 2020-084581, Dreeslaan/Pr. Christinalaan, ingebruikname gemeentegrond t.b.v. het inrichten van een bouwplaats van 12 oktober 2020 t/m 09 april 2021 (verzonden 09-10-2020).