Ingediende aanvragen overige vergunning 7 juli 2020

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2020-056161, Prinses Christinalaan thv nr. 88, aanvraag vergunning ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een container t.b.v. het waterstof project van 1 september 2020 t/m 1 maart 2021 (ontvangen 18-06-2020);
  • 2020-057679, Amstelplein, aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning 1 t/m 31 december 2020 voor de verkoop van oliebollen (ontvangen 23-06-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

2020-055776 Schans 23, vergunning ingebruikname gemeentegrond van 17 augustus t/m 14 september 2020 (verzonden 29-06-2020);
2020-044738, Schans 108, exploitatievergunning horecabedrijf t/m juni 2023 (verzonden 25-06-2020);
2020-047723, Schans 108, drank- en horecavergunning (verzonden 25-06-2020).