Ingediende aanvragen overige vergunning 3 maart 2020

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

  • 2020-021279, Kerklaan 16, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet tijdens Koningsdag op 27 april 2020, het Midzomeravondfeest op 20 juni 2020 en Kermis De Kwakel op 8 september 2020 (ontvangen 13-02-2020);

Uithoorn

  • 2020-021726, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, evenementenvergunning voor het organiseren van een kofferbakmarkt op 5 april 2020 (ontvangen 17-02-2020);
  • 2020-012667, Wilhelminakade 11, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 20-02-2020);
  • 2020-012683, Wilhelminakade 11, drank- en horecavergunning horecabedrijf (verzonden 20-02-2020);
  • 2020-023458, Amsteldijk-Zuid 253, Amsterdam Open Canoepolo International 2020 van 21 t/m 23 mei 2020 (ontvangen 23-02-2020);
  • 2020-024544, Avondvierdaagse Uithoorn van 12 t/m 15 mei 2020 (ontvangen 26-02-2020).

Overige bekendmakingen

• 2020-021744, het plaatsen van 15 reclameborden van 27 maart tot 5 april 2020 (verzonden 02-02-2020).