Ingediende aanvragen overige vergunning 23 juni 2020

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

  • 2020-053112, Vuurlijn parkeerplaats, vergunning ingebruikname gemeentegrond t.b.v. werkzaamheden Vuurlijn van 8 juni t/m 26 juli 2020 (verzonden 12-06-2020);
  • 2020-045845, Prinses Margrietlaan, vergunning ingebruikname gemeentegrond t.b.v. werkzaamheden renovatie woningen van juni t/m september 2020 (verzonden 4-06-2020);
  • 2020-016081, Prinses Christinalaan 135, exploitatievergunning t.b.v. terras t/m 11 juni 2023 (verzonden 11-06-2020).