Ingediende aanvragen overige vergunning 17 maart 2020

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-026945, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit, Reünie feest op 3 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
 • 2020-026949, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit, Bokkentocht op 18 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
 • 2020-026956, Kerklaan 16, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet tijdens Koningsdag op 27 april 2020 en Kermis de Kwakel op 8-09-2020 (ontvangen 4-03-2020);
 • 2020-, Kerklaan, evenementenvergunning Koningsdag op 27 april 2020 (02-03-2020);
 • 2020-025642, Kerklaan, evenementenvergunning Midzomeravondfestival op 20 juni 2020 (ontvangen 28-02-2020);
 • 2020-024262, Egeltjesbos, melding voor het organiseren van de Dodenherdenking op 4 mei 2020 (ontvangen 25-02-2020).

Uithoorn

 • 2020-026077, Marktplein 11, evenementenvergunning Koningsdag op 27-04-2020 (ontvangen 02-03-2020);
 • 2020-024544, evenementenvergunning Avond4daagse van 12 t/m 15 mei 2020 (ontvangen 26-02-2020);
 • 2020-027420, Koning Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit, Zanger op 13 maart 2020 (ontvangen 5-03-2020);
 • 2020-027636, Koning Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit, Zanger/DJ op 28 maart 2020 (ontvangen 5-03-2020);
 • 2020-026790, Wilhelminakade 3, kennisgeving incidentele festiviteit, Bokkentocht op 18 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
 • 2020-024295, Ondernemingsweg 52e, exploitatievergunning escortbedrijf (ontvangen 21-02-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-021279, Kerklaan 16, ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet op 27 april 2020 -Koningsdag; 20 juni 2020 - Midzomeravondfeest en 8 september 2020 - Kermis De Kwakel (verzonden 4-03-2020).

Uithoorn

 • 2020-021726, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornwerg, Kofferbakmarkt op 5 april 2020 (verzonden 4-03-2020). 

Overige bekendmakingen

 • 2020-021744,het plaatsen van reclameborden voor de Kofferbakmarkt op 5 april 2020 (verzonden 4-03-2020).
 • 2020-016468, Uithoorns Mooiste- de fietstocht op 5 april 2020 (verzonden 4-03-2020).
 • 2020-019266, Arthur van Schendellaan 100a, verklaring van geen bezwaar “Iedereen doet Mee” op 4 april 2020 (verzonden 10-03-2020).
 • 2020-014232, Harlekijneend, verklaring van geen bezwaar buurtbarbecue op 29 augustus 2020 (verzonden 11-03-2020).
 • 2020-028145, plaatsen 20 driehoeksreclameborden van 16 t/m 22 maart 2020 voor de campagne ‘Landelijke Opschoondag’.