Ingediende aanvragen overige vergunning 12 januari 2021

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2020-113102, Industrieweg 20, het aanvragen van een drank en horecavergunning en een exploitatievergunning. (ontvangen 30-12-20).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

  • 2020-110573, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2021 (verzonden 05-01-2021); 
  • 2020-111578, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2021 (verzonden 05-01-2021).