Ingediende aanvragen overige vergunning 11 juni 2020

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2020-047723, Schans 108, drank- en horecavergunning (ontvangen 18-05-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

  • 2020-036229, Schans 19, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 27 mei 2023 (verzonden 27-05-2020);
  • 2020-038264, Alfons Ariënslaan 1, exploitatievergunning horecabedrijf (i.v.m. toevoeging terras) (verzonden 27-05-2020);
  • 2020-049995, Gerbrandylaan 10, plaatsen afvalcontainer van 6 t/m 22 juni 2020 (verzonden 03-06-2020);
  • 2020-047385, Burgemeester Kootlaan 177, vergunning ingebruikname gemeentegrond voor plaatsen afvalcontainer van 20 mei t/m 20 juni 2020 (verzonden 29-05-2020);
  • 2020-047120, Kogge 6, vergunning ingebruikname gemeentegrond voor plaatsen afvalcontainer van 28 mei t/m 4 juni 2020 (verzonden 28-05-2020).