Gewijzigde APV-2020

De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 17 december 2020 een aantal wijzigingen op de Algemene plaatselijke verordening 2020 (APV-2020) vastgesteld. 
In de APV-2020 staat de gemeentelijke regelgeving met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Naast een aantal redactionele en technische aanpassingen is een nieuwe bepaling opgenomen, namelijk het lachgasverbod (artikel 2:48a). 

De gewijzigde APV-2020 treedt in werking één dag na bekendmaking op www.overheid.nl. De APV-2020 is daarop ook in te zien.