Bevoegdhedenregister Uithoorn

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Uithoorn hebben op 18 -08-2020 besloten om het Bevoegdhedenregister Uithoorn, dat op 30-04-2020 bekend is gemaakt, aan te vullen met een achttal bevoegdheden. Het betreft bevoegdheden in verband met de AVG, de bevoegdhedenregeling Uithoorn-Duo+ 2020, arbeidsovereenkomsten als gevolg van de Wnra, het vertegenwoordigen van de gemeente in juridische procedures, het inschakelen van de huisadvocaat, en het in de regeling opnemen van een mandaat dat de raad aan het college heeft verleend in het kader van het afwijzen van aanvragen om een bestemmingsplan vast te stellen als bedoeld in art. 3.9 Wet ruimtelijke ordening. 

De aanvulling op het Bevoegdhedenregister Uithoorn gaat in een dag na deze bekendmaking. Er staat geen bezwaar tegen open. De aanvulling wordt zo spoedig mogelijk op overheid.nl geplaatst.