Besluit procesmachtiging Wth en Wvggz

De burgemeester van Uithoorn besluit een doorlopende procesmachtiging te verlenen aan medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amstelveen zodat deze op kan treden namens de burgemeester van Uithoorn in juridische procedures in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente Amstelveen verricht diverse werkzaamheden op basis van twee dienstverleningsovereenkomsten in het kader van voornoemde wetten. De burgemeester neemt dit besluit gelet op artikel 8:24 eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. 

Uithoorn, 10 februari 2021