Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021 gemeente Uithoorn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ‘OD NZKG’) voert namens het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) diverse taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Hiervoor is op 28 september 2017 een mandaatbesluit genomen. Vanwege actualisatie van dit besluit maakt het college bekend dat zij hebben besloten om het ‘Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021 gemeente Uithoorn’ vast te stellen. Het besluit treedt in werking een dag na deze bekendmaking. Het ‘Besluit mandaat, machtiging en volmacht OD NZKG’ van 28 september 2017 is hiermee komen te vervallen.