Beleidsregels standplaatsen

Op 27 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn de “Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020” vastgesteld. De regels treden in werking per 1 januari 2021.
De beleidsregels bieden duidelijkheid en zekerheid aan ondernemers, vergunningverleners en andere belanghebbenden tijdens het besluitvormingsproces. Tevens zijn er transparante regels opgesteld over de verdeling en geldigheidsduur van de vergunningen.

Een belangrijke wijziging is dat reguliere standplaatsvergunningen niet meer voor onbepaalde tijd worden verleend maar in het vervolg voor maximaal 5 jaar. Voor de houders die nu beschikken over een vergunning voor onbepaalde tijd zal een overgangstermijn van 5 jaar gelden.

Wilt u de beleidsregels inzien, mail de webredactie@duoplus.nl en wij sturen u de pdf "Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020" per mail toe.