Beleidsregels publieke laadinfrastructuur van de gemeente Uithoorn

Het college heeft op 15 december 2016 de beleidsregels publieke laadinfrastructuur van de gemeente Uithoorn vastgesteld. U kunt de beleidsregels lezen op Overheid.nl. De regels treden vanaf deze datum in werking.

Deze regels zijn nu pas gepubliceerd en gecommuniceerd vanwege een eerdere miscommunicatie over publicatie.