Bekendmaking belastingverordeningen 2021

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 17 december 2020 heeft besloten tot vaststelling van de:

 • Algemene rechtenverordening 2021
 • Verordening rioolheffing 2021
 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
 • Verordening afvalstoffenheffing 2021
 • Verordening forensenbelasting 2021
 • Verordening grafrechten 2021 
 • Verordening marktgelden 2021
 • Verordening hondenbelasting 2021 
 • Verordening liggelden 2021 
 • Verordening precariobelasting 2021 
 • Verordening rioolaansluitrecht 2021 
 • Verordening toeristenbelasting 2021

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021. 

De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2021 digitaal te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.