Aanpassing regels voor toekenning sociale huurwoningen

Het voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling “Een sociale huurwoning zoeken verandert” is op 27 mei door de vijftien colleges van B&W vrijgegeven voor inspraak. Vanaf dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 28 juli 2020 kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel.

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens, waaronder jongeren, meer kans op een woning te geven. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. 

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Ook kunt u kijken op socialehuurwoningzoeken.nl.

U kunt de zienswijze sturen naar gemeente@uithoorn.nl of per post aan Gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Graag onder vermelding van 2020-045962.