Aanpassing algemene Rechtenverordening 2020

De gemeenteraad van Uithoorn heeft de algemene rechtenverordening 2020 van de gemeente Uithoorn opnieuw gewijzigd vastgesteld, onder de naam: 1e gewijzigde algemene rechtenverordening 2020.

De coronamaatregelen kunnen ervoor zorgen dat inwoners, verenigingen en ondernemers in financiële problemen komen. Waar mogelijk probeert de gemeente te helpen. Om die reden heeft de gemeente het mogelijk gemaakt via een aanpassing van de algemene rechtenverordening dat er in uitzonderlijke gevallen geen leges worden geheven of deze kunnen uitstellen voor vergunningen, belastingen enz.. 

Enkele voorbeelden. U heeft uw huwelijk gepland en de leges daarvoor al betaald. Door de coronamaatregelen heeft u besloten de huwelijksdatum te verplaatsen. U hoeft dan niet opnieuw leges te betalen. U heeft een aanslag OZB gehad maar hebt u geld nodig om boodschappen te kunnen blijven doen en de andere rekeningen die prioriteit hebben eerst te betalen. U kunt uitstel voor 3 maanden van betaling aanvragen. U heeft een evenementenvergunning aangevraagd, die door de maatregelen niet door kan gaan. U kunt uw betaalde leges voor het evenement terugkrijgen. Er zijn meer voorbeelden denkbaar. Leg uw situatie voor aan de gemeente als u reeds aanslagen heeft gehad of rechten heeft betaald. Naar uw individuele omstandigheden wordt dan gekeken en of uitstel, terugstorten of niet betaling aan de orde kan zijn. De maatregelen zijn van toepassing voor de gevolgen van de coronamaatregelen en vanaf half maart in werking getreden. 

Bent u ondernemer en hebt u vragen over hulp bij ondernemerschap mail dan naar ondernemersloket@uithoorn.nl. Wij streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen. 

De algemene rechtenverordening is te vinden op overheid.nl