Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor een aanvraag een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (omgeving van de) volgende locatie:

  • Plesmanhof 53, Uithoorn.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar officielebekendmakingen.nl