Het veranderen van de vergunde verwerkingscapaciteiten bij het RSC Schiphol - Bedrijvenweg 2, De Kwakel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen. De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het veranderen van de vergunde verwerkingscapaciteiten bij het RSC Schiphol.

  • Aanvrager: Meerlanden Holding N.V.
  • Zaaknummer: 11548307

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.