Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2020 (APV-2020)

De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 3 februari 2022 een aantal wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening 2020 (APV-2020) vastgesteld. 

De APV-2020 bevat de gemeentelijke regelgeving met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het betreft een aantal redactionele wijzigingen die met name zien op de naam van de Alcoholwet. Die wet stond tot 1 juli 2021 bekend als de Drank- en Horecawet.  
De gewijzigde APV-2020 treedt in werking één dag na bekendmaking op overheid.nl. De APV-2020 is daar ook in te zien.