Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend Hoofdweg 125, De Kwakel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van het kassencomplex.
Datum besluit: 21 april 2022
Aanvrager: A. van Klaveren B.V. 
Zaaknummer: 11113932
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

In het colofon naast de officiële bekendmakingen leest u meer informatie over het indienen van bezwaar, beroep en een voorlopige voorziening.
In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht