Voornemen om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaand persoon e/o personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uithoorn staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
Galgren L.A. 20-12-2001 27-12-2021
Wip  Y.N. 23-09-2001 21-12-2021
Koshk Noe A. 13-03-1990 17-01-2022
Wierzchowska A. 03-05-1978 17-01-2022
Nooijer, de T. 11-09-2000 17-01-2022
Kudla K.W. 26-10-1970 17-01-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Uithoorn.