Verkeersbesluiten Verkeersplan Dorpscentrum Uithoorn gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft 1 november 2022 de verkeersbesluiten voor het Verkeersplan Dorpscentrum vastgesteld. Deze besluiten zijn gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Klik op een van de verkeersbesluiten hieronder om het volledige verkeersbesluit met bijbehorende situatieschets in te zien:

 1. Instellen 30 km/h-zone Koningin Máximalaan, Laan van Meerwijk en Thamerlaan, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043;
 2. Instellen geslotenverklaring voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines op het Kwakelsepad en aansluitende delen van de Ringdijk tot nabij de Vuurlijn en de Boterdijk tot nabij nummer 122, De Kwakel, kenmerk: 2022-081043;
 3. Diverse verkeersmaatregelen Koningin Máximalaan, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043;
 4. Diverse verkeersmaatregelen Laan van Meerwijk, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043;
 5. Besluit verkeersmaatregelen Thamerlaan, Prinses Christinalaan en Prinses Irenelaan, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043;
 6. Diverse verkeersmaatregelen kruispunt Koningin Máximalaan / Admiraal van Ghentlaan, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043;
 7. Instellen geslotenverklaring voor autobussen, vrachtauto's en voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines op de Koningin Máximalaan, tussen de Thamerlaan en de gemeentegrens met De Ronde Venen, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043.

Bezwaarschrift indienen

Een bezwaarschrift tegen deze besluiten kan door belanghebbenden worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift kan verstuurd worden naar Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via de email: gemeente@uithoorn.nl

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 1. Naam en adres;
 2. Datum bezwaarschrift;
 3. Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 4. De reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 5. Schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal, dan zorgt u voor een vertaling;
 6. (Bij voorkeur) een kopie van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken.