Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Petrus Steenkampweg e.o. gehandicaptenparkeerplaats

In verband met de werkzaamheden aan de busbaan zijn tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld ter hoogte van de Petrus Steenkampweg e.o. De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te borgen voor het verkeer. De tijdelijke maatregelen duren tot en met oktober 2022 of zo lang het werk duurt.

Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken tegen een verkeersbesluit. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl.