Vergunning verleend - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

De beschikking betreft het toevoegen van voorschriften aan de omgevingsvergunning van 12 november 2015 (kenmerk 65397). Het onbemande tankstation zal worden uitgebreid met een AdBlue opslag- en afleverinstallatie.

  • Locatie: Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn
  • Aanvrager: AVIA XPress Uithoorn - SO-Retail B.V.
  • Zaaknummer: 11045980

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage bij de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.