Vaststelling Omgevingsvisie Uithoorn 2040, gebiedsvisie Groene en Recreatieve verbindingszone, Horecavisie en visie Recreatie en Toerisme

Op 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de bovengenoemde 4 visies vast te stellen.

Toelichting

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de Omgevingsvisie Uithoorn 2040, de gebiedsvisie Groene Recreatieve Zone, de Horecavisie en de visie Recreatie en Toerisme.

Ter inzage

Van 17 november 2022 tot en met 28 december 2022 liggen de vier visies ter inzage. U kunt de visies inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl. De visies zijn ook digitaal te raadplegen uithoorndenktmee.nl – (Projecten – Omgevingsvisie, GRZ, Horecavisie en Recreatie en Toerisme) en op ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op ondergenoemde identificatiecodes.

  • Omgevingsvisie: NL.IMRO.0451. OVUithoorn2040-VG01
  • Groene Recreatieve Zone: NL.IMRO.0451.VisieGRzone-VG01
  • Horecavisie: NL.IMRO.0451. Horecavisie-VG01
  • Visie Recreatie en Toerisme: NL.IMRO.0451.VisieRT-VG01

Wettelijk is bepaald dat de besluiten tot vaststelling van deze visies niet vatbaar zijn voor bezwaar en beroep.