Vaststelling Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040

Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, leefbaar en bereikbaar Uithoorn unaniem vastgesteld.

Toelichting

De gemeente Uithoorn verandert snel, ook op het gebied van mobiliteit (het verkeer). Daarom was het nodig om het verkeersbeleid opnieuw tegen het licht te houden. We moeten kijken naar wat we de komende jaren nodig hebben om te zorgen dat Uithoorn en De Kwakel bereikbaar en leefbaar blijven.

Aandacht voor langzaam verkeer, bestemmingsverkeer, openbaar vervoer en parkeren zijn dan ook belangrijke thema’s in de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. Ook staan in het visiedocument de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit beschreven. Zoals deelauto’s, deelscooters, slimme verkeerslichten en apps om mee te reizen.

De Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 is samen met inwoners en belanghebbenden tot stand gekomen en helpt de gemeente om de Mobiliteitsplannen van de toekomst vorm te geven. 

Ter inzage

De Mobiliteitsvisie is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode NL.IMRO.0451.Mobiliteitsvisie-VG01. Daarnaast kunt u de gebiedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis

U kunt de vastgestelde Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 inzien van donderdag 19 mei 2022 t/m 29 juni 2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en Werken (06) 304 486 18.
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van deze visie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.

Uithoorn, 18 mei 2022