Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve verbindingszone (GRZ)

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingsvisie Uithoorn 2040. Deze toekomstvisie beschrijft de doelen van de gemeente voor de lange termijn. Naast de ontwerp Omgevingsvisie is ook de ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve verbindingszone Uithoorn (GRZ) opgesteld. Bij het opstellen van de ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en de ontwerp gebiedsvisie is dan ook een uitgebreid participatietraject voorafgegaan. 

Op 24 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ontwerp Omgevingsvisie en deze ontwerp gebiedsvisie goedgekeurd. Graag horen wij ook van onze inwoners, ondernemers en belanghebbenden wat zij vinden van deze ontwerp visies. Van 2 juni tot en met 13 juli liggen beide ontwerp visies – samen met de ontwerp Horecavisie en de ontwerp visie Recreatie en Toerisme - ter inzage op het gemeentehuis. Ook kunt u op de ontwerp visies reageren via uithoorndenktmee.nl: Projecten – Omgevingsvisie en GRZ. U kunt uw mening geven door het reactieformulier op deze pagina in te vullen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de definitieve Omgevingsvisie en gebiedsvisie. 

De ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode NL.IMRO.0451.OVUithoorn2040-ON01.

Heeft u vragen over (een van) de ontwerp visies? Dan nodigen wij u van harte uit voor een van de bijeenkomsten op donderdag 16 juni op het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16:
16.00 - 16.30 uur: Ontwerp visie Groene recreatieve verbindingszone
16.30 - 17.00 uur: Ontwerp Horecavisie
17.00 - 17.30 uur: Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040
17.30 - 18.00 uur: Ontwerp Visie Recreatie en Toerisme

18.30 - 19.00 uur: Ontwerp visie Groene recreatieve verbindingszone
19.00 - 19.30 uur: Ontwerp Horecavisie  
19.30 - 20.00 uur: Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 
20.00 - 20.30 uur: Ontwerp Visie Recreatie en Toerisme
Aanmelden kan via omgevingsvisie@uithoorn.nl.