Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, verzoek om maatwerk - Poelweg 22, De Kwakel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn bekend dat zij een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt. Het verzoek heeft betrekking op het terugbrengen van het concentraat (brijn) van de omgekeerde osmose op het grondwater voor onbepaalde tijd te verlengen.

  • Ontvangstdatum verzoek: 5 juli 2022
  • Aanvrager: Kwekerij De Noordpoel
  • Zaaknummer: 11310367

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt het verzoek en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op het verzoek. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op: loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier