Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van de verwarming van een nieuw te bouwen hortensiakwekerij. 

Ontvangstdatum aanvraag: 18 februari 2022
Aanvrager: A. van Klaveren B.V.
Locatie: Hoofdweg 125, De Kwakel
Zaaknummer: 11113932

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.