Bekendmaking besluit tot intrekken besluit o.g.v. Wet voorkeursrecht gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maakt op grond van artikel 8 en 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij heeft besloten om het raadsbesluit in te trekken waarmee de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie B, nummers 7600, 7601, 8656, 8658, 9886, 9887, 9888 en 9889, gelegen in het zogeheten Schansgebied, zijn aangewezen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.