Beëindiging kinderdagverblijf Peuteropvang Legmeer

Op 29 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een verzoek van Stichting Kinderopvang Solidoe ontvangen. Dit verzoek betreft het intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang van het kinderdagverblijf Peuteropvang Legmeer. Dit verzoek is als volgt ingewilligd: 

  • het kinderdagverblijf Peuteropvang Legmeer, gevestigd aan Randhoornweg 37 (1422 WX) te Uithoorn met uniek registratienummer 192374059, wordt verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en de toestemming tot exploitatie wordt ingetrokken per 31 januari 2022. 

Dit betreft een bekendmaking als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang.