Beëindiging gastouderbureau ‘Gastouderbureau Excellent Haarlemmermeer’

Op 27 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een verzoek van een gastouderbureau ontvangen. Dit verzoek betreft het intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang van het gastouderbureau ‘Gastouderbureau Excellent Haarlemmermeer’. Dit verzoek is als volgt ingewilligd: 

  • Het gastouderbureau ‘Gastouderbureau Excellent Haarlemmermeer’, gevestigd aan Arthur van Schendellaan 27 (1422 LA) te Uithoorn met uniek registratienummer 206056904, wordt verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en de toestemming tot exploitatie wordt ingetrokken per 9 februari 2022. 

Dit betreft een bekendmaking als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang.