Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben op 12 november 2022 op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2020 besloten om nieuwe alcoholverbodsgebieden aan te wijzen. In deze gebieden is het verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes of drinkgerei van welke aard dan ook met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Dit besluit zal gelden voor de volgende nieuw aangewezen gebieden: 

a. Winkelcentrum Zijdelwaard en park de Groen Rode Scheg: Het gebied begrensd door de Heijermanslaan tot aan de Anne Franklaan, langs de groenstrook tot aan de Arthur van Schendellaan, rondom sportcentrum de Scheg, Jenaplanschool ‘t Startnest, langs de kerk de Schutse, verpleeghuis Het Hoge Heem tot de Wiegerbruinlaan. 

b. Het busstation: Het vierkant rondom het busstation: begrensd door de Marijnenlaan, Beellaan, de groenstrook tot aan de Boerlagelaan.

Dit besluit zal tevens blijven gelden voor de reeds bestaande aangewezen gebieden:

c. Centrum (Oude Dorp): Het gebied begrensd door het Amstelplein, Schoolstraat, Kaag, De Amstel, de Petrus Steenkampweg (inclusief parkeerplaats en groenstrook), de Thamerlaan en de Laan van Meerwijk. 

d. Skatepark Meerwijk: Het gebied begrensd door de Eems, de Polderweg, de groenstrook en het water ten oosten van de Eidereind en het water ten westen van de Eendracht. 

e. Het Stiltemonument: De directe omgeving rondom het stiltemonument.

Het besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. U kunt het volledige besluit inzien op: officielebekendmakingen.nl.