Aanvraag vergunning – Bedrijvenweg 2, De Kwakel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het veranderen van de vergunde verwerkingscapaciteiten bij het RSC Schiphol.

Locatie: Bedrijvenweg 2, De Kwakel
Aanvrager: Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 11548307

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.