Voornemen om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaand persoon en of personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uithoorn staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
Schacht     A.P. 19-07-1984 06-09-2021
Maszkowski D.   06-12-1996 27-09-2021
Treffers C.P.W. 11-09-1968 27-09-2021
Chmielarski  M.J.   09-12-1987   27-09-2021
Vugs  D.P. 21-09-2002 27-09-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken iedereen, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Uithoorn. Vier weken na plaatsing van deze publicatie zal een definitief besluit worden genomen.