Nieuwe afvalstoffenverordening

De raad heeft op 30 september 2021 de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021 vastgesteld. De huidige afvalstoffenverordening is in 2008 vastgesteld en moest geactualiseerd worden, onder andere omdat is besloten om het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden te gaan inzamelen. Het college heeft ook het nieuwe Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021 vastgesteld. Zowel de nieuwe afvalstoffenverordening als het nieuwe uitvoeringsbesluit zijn bekendgemaakt op overheid.nl. Deze zijn met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2021 in werking getreden.