Mandaatbesluit handhaving van de quarantaineplicht

Besluit van de burgemeester van gemeente Uithoorn tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Uithoorn voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid. Dit betekent dat toezichthouders die zijn aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid ook bevoegd zijn om direct handhavend op te kunnen treden bij overtreding van de quarantaineplicht.

Dit besluit treedt een dag na de publicatie in werking. Kijk voor meer informatie op overheid.nl.