Kennisgeving Activiteitenbesluit, melding ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. 

De melding betreft het uitbreiden van het huidige bedrijf met de naam Oostveen V.O.F. met kassen en een schuur, per 1 januari 2022.

Ontvangstdatum melding: 17 augustus 2021
Melder: Oostveen V.O.F.
Locatie: Kalslagerweg 20, De Kwakel
Zaaknummer: 10530121

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.