Kennisgeving Activiteitenbesluit, melding ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. 

De melding betreft het oprichten van een tuinbouwbedrijf voor het opkweken van jonge planten in de sierteelt- en fruitteeltsector. De toegang tot het bedrijf is gelegen aan Steenwijkerveld 3-5 De Kwakel.

Ontvangstdatum melding: 22 november 2021
Melder: Agriom
Locatie: nabij Steenwijkerveld 3-5, De Kwakel
Zaaknummer: 10760552

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.