Inspraak voor nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen van voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. Voor de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hiervoor belangrijk.

Nieuwe locatie oplaadpunten

Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe oplaadpunt te realiseren in Uithoorn:

  • Koekoeksbloem ter hoogte van nummer 24
  • Potgieterlaan ter hoogte van nummer 44
  • Fazant ter hoogte van nummer 15

Inspraak

U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 8 september 2021) bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl

Verkeersbesluit laadpalen

De gemeente Uithoorn heeft nieuwe locaties aangewezen voor een openbare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken inspraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties: 

  • Bertram ter hoogte van nummer 121A
  • Fermoor ter hoogte van nummer 19
  • Wederik ter hoogte van nummer 2
  • Legmeerplein ter hoogte van nummer 55
  • Aan de Zoom ter hoogte van nummer 11
  • Arthur van Schendellaan ter hoogte van nummer 100

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 22 september 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar officielebekendmakingen.nl