Extra te kappen bomen Admiraal van Ghentlaan

Medio maart 2021 heeft de gemeente een melding gepubliceerd voor het kappen van bomen in het dorpscentrum Uithoorn. Het kappen van deze bomen is nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het Dorpscentrum. 
Twee bomen op de T-kruising van de Koningin Máximalaan en de Admiraal van Ghentlaan zijn niet genoemd in deze melding.
Voor het plaatsen van de stalen damwand en het ophogen van het maaiveld moeten ook deze twee bomen verwijderd te worden. Na het afronden van de werkzaamheden worden hier nieuwe beplanting terug geplant. Dit zal naar verwachting eind 2022 zijn.
Om overlast van koplampen in de aangrenzende woningen te voorkomen, plaatsen we een afschermend doek als er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Extra te kappen bomen Admiraal van Ghentlaan
Afbeelding: Extra te kappen bomen Admiraal van Ghentlaan