Bomenkap t.b.v. Verkeersplan centrum Uithoorn

Om het nieuwe verkeersplan te kunnen realiseren, moeten een aantal bomen gekapt worden. Het gaat om bomen bij:

  • de kruising  de Koningin Máximalaan en de Admiraal van Ghentlaan
  • de Laan van Meerwijk tussen de Korte Boterdijk en de Koningin Máximalaan
  • de Thamerlaan tussen Koningin Máximalaan en Prinses Christinalaan/Prinses Irenelaan
  • de Maximalaan tussen de laan van Meerwijk en de pr. Irenebrug
  • Prinses Irenelaan tussen Thamerlaan en Dorpsstraat 

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe verkeersplan is het groen. De Koningin Máximalaan, de Laan van Meerwijk en een deel van de Thamerlaan krijgen dan ook een brede, verhoogde middenberm met mooie rijen bomen en kleurige bloemen. En ook de randen krijgen waar mogelijk een groene uitstraling. Hieronder vindt u daarom een overzicht van de te kappen bomen en van de nieuw, te planten bomen. De kap van de bomen staat gepland voor halverwege april. De werkzaamheden voor het nieuwe verkeersplan starten begin april. Eind 2022 is het nieuwe verkeersplan dan gerealiseerd.  

Kruising Koningin Máximalaan-Admiraal van Ghentlaan

Bij de kruising tussen de Koningin Máximalaan en Admiraal van Ghentlaan worden 15 bomen gekapt. Het gaat om 8 Gewone essen (Fraxinus Excelsior), 3 Italiaanse populieren (Populus nigra ‘italica), 2 onbekende bomen, 1 Veldesdoorn (Acer campestre) en 1 Zwarte els (Alnus glutinosa). Op onderstaande afbeelding ziet u waar deze bomen staan. 
Afbeelding 1 Huidige situatie kruising Koningin Maximalaan Admiraal van Ghentlaan 
Huidige situatie kruising Koningin Maximalaan – Admiraal van Ghentlaan

Als de nieuwe rotonde is aangelegd, worden er midden op de rotonde drie meerstammige bomen van de soort Krentenboompje (Amelanchier lamarcki) geplant. Daarnaast komt op de hoeken wintergroen bosplantsoen met verschillende soorten en komen op de dijk tussen het Zijdelveld en de Koningin Máximalaan taxussen/ilexen. 

Laan van Meerwijk tussen de Korte Boterdijk en de Koningin Maximalaan

Bij van de Laan van Meerwijk moeten 20 bomen worden gekapt. Het gaat om 5 Iepen (Ulmus columnella), 3 Pluim essen (Fraxinus ornus), 1 Koningslinde (Tilia europaea Koningslinde), 3 Paardenkastanjes (Aesculus hippocastannum), 6 Platanen (Platanus x acerifolia) en 1 Paardenkastanje (Aesculus hippocastannum baumanni). Op onderstaande afbeelding kunt u zien om welke bomen het gaat. 
Afbeelding 2 Huidige situatie Laan van Meerwijk 
Huidige situatie Laan van Meerwijk

In de nieuw situatie na de herinrichting van de Laan van Meerwijk komen hiervoor 27 bomen voor terug. Het gaat dan om verschillende soorten bomen, waaronder Essen, Amberbomen, Valse Tulpenbomen, Sierkersen, Westerse platanen, Moeraseiken, Zilverlines en Iepen.

Koningin Maximalaan tussen de Laan van Meerwijk en de Pr. Irenebrug

Bij de Koningin Maximalaan moeten 10 bomen worden gekapt. Het gaat om de volgende soorten: 5 Veldesdoorns (Acer campestre),4 Haagbeuken (Carpinus betulus) en 1 Japanse sierkers (Prunus sargentii Rancho). Op onderstaande afbeelding kunt u zien om welke bomen het gaat. 
Afbeelding 3 huidige situatie Koningin Maximalaan 
Huidige situatie Koningin Maximalaan

In de nieuw situatie na de herinrichting van de Koningin worden op deze locatie 38 bomen geplant. De soorten die hier terug komen zijn: Essen, Sierkersen, Westerse platanen, Moeraseiken, Zilverlindes en Iepen. 

Thamerlaan tussen Koningin Máximalaan en Prinses Christinalaan/Prinses Irenelaan 

Ter plaatse van de Thamerlaan moeten 3 bomen worden gekapt. Dit betreffen de volgende soorten: 3x de Ruwe berk (Betula pendula). Op onderstaande afbeelding ziet u de huidige situatie. 
Afbeelding 4 Huidige situatie Thamerlaan tussen Koningin Maximalaan en Prinses Christinalaan Prinses Irenelaan
Huidige situatie Thamerlaan tussen Koningin Maximalaan en Prinses Christinalaan/Prinses Irenelaan

In de nieuw situatie na de herinrichting van de Thamerlaan komen hiervoor op deze locatie 8 bomen terug. De soorten die hier terug komen zijn: de Es (Fraxinus pennsylvanica 'Cimmaron'), Sierkers (Prunus avium 'Plena'), Westerse plataan (Platanus occidentalis) Moeraseik (Quercus palustris), Zilverlinde (Tilia tomentosa) en de Iep (Ulmus 'Frontier').

Prinses Irenelaan tussen Thamerlaan en Dorpsstraat 

Ter plaatse van de Prinses Irenelaan moeten 3 bomen worden gekapt. Dit betreffen de volgende soorten: 3x de Winterlinde (Tilia cordata ‘Greenspire’). Op onderstaande afbeelding ziet u de huidige situatie.
Afbeelding 5 Huidige situatie Prinses Irenelaan
Huidige situatie Prinses Irenelaan

In de nieuw situatie na de herinrichting van de Prinses Irenelaan komen hiervoor op deze locatie 16  bomen terug. De soorten die hier terug komen zijn: de Amberboom (Liquidambar styraciflua 'Moraine'), Valse tulpenboom (Magnolia kobus) en de Iep (Ulmus 'Frontier').