Bekendmaking belastingverordeningen 2022

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 23 december 2021 heeft besloten tot vaststelling van de:

 • Algemene rechtenverordening 2022
 • Verordening rioolheffing 2022
 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2022
 • Verordening afvalstoffenheffing 2022
 • Verordening forensenbelasting 2022
 • Verordening grafrechten 2022
 • Verordening marktgelden 2022
 • Intrekking verordening hondenbelasting 2021
 • Verordening liggelden 2022
 • Verordening precariobelasting 2022
 • Verordening rioolaansluitrecht 2022 
 • Verordening toeristenbelasting 2022

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 

De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2022 digitaal te raadplegen op officielebekendmakingen.nl.