Omgevingsvergunningen 04-08-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-061674 Achterweg 27, het bouwen van een bedrijfsruimte (ontvangen 02-07-2020);
 • 2020-061701 Pastoor J. van Dijklaan 43, het bouwen van een fietsschuur (ontvangen 05-07-2020);
 • 2020-063418 Jaagpad 14, het aanleggen van een steiger (ontvangen 08-07-2020).

Uithoorn

 • 2020-065904 Thamerlaan2, Het maken van een fietsuitrit in de achtertuin (ontvangen 17-07-2020);
 • 2020-061690 Zijdelweg 53, Amsterdamseweg 26, het plaatsen van 2 reclamemasten (ontvangen 02-07-2020);
 • 2020-063404 Allure aan de Amstel, het aanleggen van een oprit (ontvangen 06-07-2020);
 • 2020-063439 Plesmanlaan 2, het aanpassen van 98 casco woningen (ontvangen 09-07-2020);
 • 2020-068060 Knobbelzwaan 108, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 23-07-2020);
 • 2020-068016 Prinses Beatrixlaan-Prins Bernhardlaan, het aanleggen van een busbaan (ontvangen 23-07-2020);
 • 2020-068881 Aalberselaan 10, het inrichten van een bouwplaats op een groenstrook tussen de rijbanen( ontvangen 28-07-2020);
 • 2020-068890 In het Midden 85, het snoeien van een boom (ontvangen 29-07-2020);

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Uithoorn

 • 2020-054126 Industrieweg 15, het wijzigen van een bedrijfspand (ingetrokken, verzonden 21-07-2020); 
 • 2020-056864 Hugo de Grootlaan 8, het plaatsen van 2 dakkapellen (vergunningsvrij, verzonden 24-07-2020);
 • 2020-046027 Grauwe Gans 62, het dichtbouwen van het dakterras (ingetrokken 23-07-2020).

Buiten behandeling / geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-027900, Zijdelveld 55, het vergroten van het bestaande hotel (buiten behandeling gesteld 06-07-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2020-051531 Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en inrichting t.b.v. short-stay appartementen (verzonden 10-07-2020);
 • 2020-044122 Johan de Wittlaan 83, het verbouwen van een school tot woningen (verzonden 29-07-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-049316, Drechtdijk 27, het wijzigen van de voorgevel en  het verbouwen en vergroten van de woning aan de achterzijde van de woning (verzonden 17-07-2020);
 • 2020-038616 Marktplein 17 A, het realiseren van een serre op de eerste verdieping aan de achterzijde. (verzonden 10-07-2020);
 • 2020-049824, Bezworen Kerf 4, het vervangen van de dakpannen voor een rieten dak en aanpassen van een dakkapel (verzonden 22-07-2020).

Uithoorn

 • 2020-038621, Klein Karekiet 1 t/m 71, het bouwen van 36 appartementen met bergingen (verzonden 16-07-2020);
 • 2020-050937, Colijnlaan 96, het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 20-07-2020);
 • 2020-036226, Colijnlaan 24, het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 20-07-2020);
 • 2020-053931, Aan de Kuyperlaan, het realiseren van het multifunctionele gebouw (verzonden 21-07-2020);
 • 2020-055297, Fazant 61, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 22-07-2020);
 • 2020-053088, Sportlaan 10, het uitbreiden van het hoofdgebouw en het wijzigen kantoorgebouw naar 13 appartementen (verzonden 24-07-2020);